Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Regulamin | Poradnia Tacy Sami

Regulamin

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TACY SAMI”

§1 DZIAŁANIA PORADNI

 1. Poradnia „Tacy sami” świadczy zajęcia o charakterze edukacyjno – rehabilitacyjno-terapeutycznym, według aktualnej oferty.
 2. Oferta dostępna jest w siedzibie i na stronie internetowej, pod adresem www.tacysami.com.pl.
 3. Poradnia „Tacy sami” zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez modyfikację cen za wykonywane zajęcia.
 4. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie i za pisemną zgodą opiekuna dziecka.
 5. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka opiekun ustala z terapeutami z Poradni „Tacy sami”. W tym celu opiekun, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka. Ze swojej strony Poradnia „Tacy sami” zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy.
 6. Diagnozy i terapie w Poradni mogą odbywać się w godzinach od 8:30 do 21:00 w zależności od grafików specjalistów.

§2 OBOWIĄZKI STRON

 1. Terapie trwają od 30 do 50 minut, w zależności od ich rodzaju. Spotkania diagnostyczne od 50 do 120 minut.
 1. Pacjent powinien pojawić się w Poradni we wcześniej ustalonym terminie.
 2. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem terapii o czas trwania spóźnienia bez zmiany opłaty za nie.
 1. Rodzice/opiekunowie pozostawiający dziecko w Poradni na czas trwania zajęć zobowiązani są do odebrania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 1. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na nią oraz utrwalanie efektów podczas pracy wykonywanej w domu.
 1. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
 1. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta z Poradni „TACYSAMI”. W czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest zapewnić opiekun.
 1. Poradnia zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności na terapii lub nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, ponieważ w takich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty terapeutyczne.
 1. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań, ubrania oraz obuwia zmiennego. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani dziecku nie przysługują jakichkolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań dziecka w trakcie zajęć.
 1. Opiekun lub pacjent przed rozpoczęciem terapii potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się i stosowanie niniejszego Regulaminu.

§3 OPŁATY ZA SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE I TERAPIE

 1. Opłaty za usługi świadczone przez Poradnię pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.tacysami.com.pl/cennik. W cenniku wyznaczone są ceny i czas trwania poszczególnych terapii.
 1. Po umówieniu na pierwszą konsultację, spotkanie diagnostyczne klient jest zobowiązany do opłacenia zaliczki w wysokości 60% ceny usługi przelewem na podany w potwierdzeniu mailowym numer konta w przeciągu 72 godzin od momentu umówienia wizyty. W przeciwnym razie konsultacja zostanie odwołana. W przypadku umówienia wizyty dzień przed wyznaczonym terminem, konsultację należy opłacić przelewem niezwłocznie po jej umówieniu (najpóźniej do 19.00 w dniu poprzedzającym wizytę) i przesłać na adres mailowy: biuro@tacysami.com.pl potwierdzenie przelewu. Resztę wpłaty klient dokonuje na miejscu kartą płatniczą lub gotówką.
 1. Po konsultacji możliwe jest umówienie regularnych terapii, które opłacane są przez klienta z góry za cały miesiąc.
 2. Zajęcia pozostałe w pierwszym miesiącu po konsultacji należy opłacić przelewem, kartą płatniczą lub gotówką w ciągu 48 godzin od ich umówienia.
 3. Dalsze miesiące terapii są opłacane na podstawie rozliczenia. Rozliczenie przesyłane jest mailowo klientowi przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca lub do 3-go dnia miesiąca terapii. Opłaty należy dokonać przelewem, kartą płatniczą lub gotówką do 10 -tego dnia każdego miesiąca.
 1. W przypadku odwołania przez Poradnię wizyty umówionej i opłaconej opłata może zostać zaliczona na poczet wizyt w nowym terminie lub zwrócona w całości klientowi.

§4 ODWOŁYWANIE SPOTKAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPII

 1. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy powiadomić Poradnię skutecznie: osobiście, telefonicznie lub mailowo przynajmniej dzień przed planowanymi zajęciami do godziny 17:00.
 1. Opłata uiszczona z góry za odwołane minimum dzień przed planowaną wizytą zajęcia zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.
 1. Nieobecność niezgłoszona lub zgłoszona po godzinie 17:00 w dniu przed wizytą lub w dniu zaplanowanej wizyty skutkuje koniecznością opłacenia danej wizyty przez klienta lub przepada przy płatności z góry za cały miesiąc.
 1. W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę zajęcia mogą zostać przeniesione na inny termin ustalony wraz z klientem.
 1. W sytuacji, gdy klient trzy razy z rzędu nie odwoła odpowiednio wcześniej wizyty, zarezerwowany przez niego cykliczny termin zajęć może zostać anulowany.