Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Treningi | Poradnia Tacy Sami

Treningi

Trening Umiejętności Społecznych

Na czym polega metoda?

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

Głównymi celami programu są:

  • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
  • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
  • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Dzieci zdobywają możliwość:

  • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
  • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
  • poprawę koncentracji uwagi;
  • pohamowania spontanicznych reakcji;
  • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
  • poprawy samooceny.

Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?

Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.

Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu. Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

Co ćwiczymy na TUS-ie?

Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Dla kogo jest TUS?

Dla dzieci z trudnościami funkcjonowania w grupie rówieśniczej, Zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne. Z badań przedstawianych przez prof. Goldsteina w licznych publikacjach jasno wynika, że wśród młodzieży poddanej treningowi znacznie poprawia się jakość więzi rodzinnych, a uczestnicy treningów w większym stopniu osiągają sukces życiowy (ukończenie szkoły, lepsza praca, mniej konfliktów z prawem).

Jest to program wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowania dzieci i młodzieży. Badania psychologiczne dowodzą, że osoby mające problemy w podporządkowaniu się normom społecznym, wykazują szereg braków w kontaktach z innymi,  zdolnościach planowania, komunikacji, panowania nad emocjami, radzenia sobie z lękiem, gniewem i wielu innych umiejętnościach. Niedostosowanie do życia zgodnie z normami, w tym agresja, jest więc przejawem deficytu umiejętności zachowań społecznych.

Metoda ART doskonale sprawdza się w szeroko rozumianej profilaktyce społecznej zarówno jako oferta nauczenia jego odbiorców postaw i zachowań społecznych jak i jako metoda diagnostyczno – terapeutyczna do naprawy zaburzonych relacji rodzinnych.