Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6044
Metoda Warnkego | Poradnia Tacy Sami

METODA WARNKEGO

Metoda Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Metoda Warnkego skierowana jest do:

  • dzieci z trudnościami w nauce,
  • dzieci z problemami w nauce czytania i pisania,
  • uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
  • osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
  • osób z problemami w lateralizacji,
  • osób z problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),
  • osób jąkających się,
  • osób dorosłych chcących poprawić umiejętność czytania i pisania,
  • osób dorosłych chcących usprawnić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze),
  • dorosłych, którzy chcą opóźnić procesy demencyjne i te związane ze pogorszeniem słyszenia.

Coraz większy procent dzieci (blisko 15%) w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, a przede wszystkim z czytaniem i pisaniem. Już wiemy, że przyczyną jest deficyt w zakresie percepcji i czynności ruchowych. Niesłusznie wiązano ten problem z poziomem inteligencji ogólnej.
Aby zrozumieć zdanie musimy zrozumieć musimy zrozumieć pojedynczy wyraz, a to wymaga rozpoznawania sylab i dźwięków. Czy jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu decyduje zdolność do prawidłowego odróżniania wysokości dźwięków i właściwego uporządkowywanie tonów.
Bardzo często u dzieci mających trudności w szkole występują braki w różnicowaniu dźwięków o odmiennej wysokości i czasie trwania. Zauważa się również kłopoty z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową, a samo wykonanie tych zadań zajmuje im o wiele więcej czasu, niż osobom bez dysleksji.
Za te kłopoty odpowiedzialne są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu). Są to problemy z prawidłowym zrozumieniem informacji słuchowej, mimo braku uszkodzenia słuchu obwodowego

Trening opracowany przez Freda Warnke jest oparty na treningach obejmujących trzy obszary:

•  automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych;
•  automatyzację koordynacji półkul mózgowych;
•  rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

Subiektywne efekty treningu.

Pacjenci opowiadając o swoich odczuciach po kilku – kilkunastu sesjach terapeutycznych podkreślają, że:
•  mniej czasu poświęcają na naukę w domu, bo dużo więcej zapamiętują z lekcji,
•  podczas zajęć szybciej zapisują notatkę lub przepisują z tablicy.
•  poprawia rozumienie wypowiedzi w języku obcym.
Stąd dzieci chętniej uczestniczą w zajęciach w szkole, zmniejsza się poziom stresu i lęku w codziennych aktywnościach. Poprawia się zatem jakość ich życia i codziennego funkcjonowania.